ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

 
2021/ 2022 учебна година
 
 
От 14.02.2022г. до 18.02.2022г. включително учениците от V и VI клас се обучават от разстояние.
Заповед на директора - ТУК
 
Считано от 11.11.2021г. се възобновява присъственото обучение на учениците от I - IV  клас, чиито родители са предоставили съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове два пъти седмично.
Заповед на директора - ТУК
Декларация от родител за съгласие за тестване на дете в училище - ТУК
 
 
ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ТЕСТВАНЕ
С НЕИНВАЗИВЕН БЪРЗ АНТИГЕНЕН ТЕСТ В УЧИЛИЩЕ
 
 
Считано от 25.10.2021г. всички ученици от I до VII клас преминават на обучение от разстояние.
Заповед на директора - ТУК
 
 
От 21.10.2021г.  до 27.10.2021г. вкл.  учениците от V, VI и VII клас преминават в обучение от разстояние.
 
От 28.10.2021г. до 03.11.2021г. вкл. учениците от II, III и IV клас преминават в обучение от разстояние.
 
ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА - ТУК
 
 
 
2020/ 2021 учебна година
 

На 01.04.2021г. и 02.04.2021г. включително  всички деца от ПГ и всички ученици от I - VII клас продължават в обучение от разстояние.

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА - ТУК

 

От 22.03.2021г. до 31.03.2021г. включително  всички деца от ПГ и всички ученици от I - VII клас преминават в обучение от разстояние.

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА - ТУК

 

От 18.03.2021г. до 26.03.2021г. включително  всички ученици от V,  VI и VII клас преминават в обучение от разстояние.

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА - ТУК

 

От 15.03.2021г. до 26.03.2021г. включително  всички ученици от VI и VII клас преминават в обучение от разстояние.

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА - ТУК

 
 ОТ 15.02.2021г. СЕ ВЪЗОБНОВЯВА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ I - VII  клас 
заповед на МЗ - ТУК                    заповед на директора - ТУК
 
 
ГРАФИК НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ V - VII КЛАС, считано от 04.02.2021г.: 
  • от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;
  • от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5  клас;
  • от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас.
заповед на МЗ- ТУК      заповед на директора- ТУК 
 
 
 
ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА УЧЕНИЦИTE OT V - VII клас - от 04.01.2021г.  - ТУК
 
 
 
ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА В ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ I - VII клас - от 30.11.2020г. до 21.12.2020г. вкл. - ТУК
 
 
ЗАПОВЕД НА МОН ЗА ПРОМЯНА НА ВАКАНЦИИТЕ И УДЪЛЖАВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА - ТУК
 
ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА VI и VII клас - от 12.11.2020г. до 22.11.2020г. вкл. -ТУК
 
 
2019/ 2020 учебна година
 
 
 
 
 
 
ВАЖНО!
 
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖАВА ДО 13.05.2020г.  
 
 
АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, В СИЛА ОТ 23.03.2020г.
 
 
 
 
 
от 03.04.2020г. - Безплатен достъп до игри за подготовка за НВО - БЕЛ и НВО - математика за 4 клас
 
 
ВЛЕЗ - ИГРИ
 
КОДОВЕ НА ИГРИТЕ:
 
 - 1111 - МАТЕМАТИКА
 
 - 3333 - БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
 
 
 
ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, В СИЛА ОТ 16.03.2020г.
 
          Уважаеми родители,
     Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
 
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ 4
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение. Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
 
ВАЖНО!!! САЙТЪТ УЧА.СЕ  СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНО до 29.03.2020г. ЗА САМОПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГО.
 
ОТ 16.03.2020г. ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ МОГАТ ЕЖЕДНЕВНО ДА ПОЛУЧАВАТ МАТЕРИАЛИ ОТ УЧИЛИЩЕ - НА ВХОДА ЩЕ ИМА ПУНКТ ЗА РАЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ.
МОЛЯ, ДА СПАЗВАТЕ ПОСОЧЕНИЯ ГРАФИК, ДА ВЛИЗАТЕ ПО ЕДИН В ПУНКТА И ДА БЪДЕТЕ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА.
 
ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ:
 

Дата/ ден

Час от - до

Раздаване на материали на хартиен носител

Всеки ден от 16.03.2020 – до 29.03.2020г.

10:30 – 11:00

I клас

11:00 – 11:30

II клас

11:30 – 12:00

III клас

12:00 – 12:30

IV клас

12:30 – 13:00

V клас

13:00 – 13:30

VI клас

          13:30 – 14:00

VII клас

 
 
ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 16.03.2020 - 29.03.2020г.
 
Учениците ще получат потребителски имена, пароли и кодове за достъп до електронната платформа на облачните класни стаи от училищния пункт, от дежурния учител.
 

Дата/ ден от седмицата

Начален час/

от-до

Учебен предмет

Учител

Клас

Код за достъп до стаята

НАЧАЛЕН ЕТАП

всеки ден от 16.03.2020

до 29.03.2020

09:00 – 09:30

БЕЛ

Невелина Николаева

I

Messenger group

10:00 – 10:30

Математика

Невелина Николаева

I

Messenger group

09:00 – 09:30

БЕЛ

Дария Иванова

II

jbfkvbt

09:00 – 09:30

БЕЛ

Иванка Славова

III

Messenger group

09:00 – 09:30

БЕЛ

Евгения Вълчева

IV

uoz4esi

10:00 – 10:30

Математика

Дария Иванова

II

jbfkvbt

10:00 – 10:30

Математика

Иванка Славова

III

Messenger group

10:00 – 10:30

Математика

Евгения Вълчева

IV

uoz4esi

11:00 – 11:30

AE/ ОС/ ЧП/ ЧО/ КМ/ и др.

Д. Иванова/

И. Неделчева

II

jbfkvbt

11:00 – 11:30

AE/ ОС/ ЧП/ ЧО/ КМ/ и др.

И. Славова/

И. Неделчева

III

Messenger group

11:00 – 11:30

AE/ ОС/ ЧП/ ЧО/ КМ/ и др.

Е. Вълчева/

И. Неделчева

IV

uoz4esi

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

всеки ден от 16.03.2020

до 29.03.2020

09:00 – 09:40

БЕЛ

Кичка Христова

V

quoiov7

10:00 – 10:40

БЕЛ

Кичка Христова

VI

iccnmzw

11:00 – 11:40

БЕЛ

Кичка Христова

VII

ay7z36c

09:00 – 09:40

Математика

Галина Александрова

VI

iccnmzw

10:00 – 10:40

Математика

Галина Александрова

VII

ay7z36c

11:00 – 11:40

Математика

Галина Александрова

V

quoiov7

09:00 – 09:40

БЗО/ ХООС/ ФА/ ГИ

Стоянка Цонева

VII

ay7z36c

10:00 – 10:40

ЧП/ ГИ

Стоянка Цонева

V

quoiov7

11:00 – 11:40

ЧП/ ГИ

Стоянка Цонева

VI

iccnmzw

 

 
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!