ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Проект Твоят час

2017/ 2018 УЧЕБНА ГОДИНА

ФОТО ГАЛЕРИЯ 

АНКЕТНА КАРТА ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ - I-IV  клас ; V-VII клас

ИНДИВИДУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА КАРТА ЗА УЧЕНИЦИ С ОБУЧИТЕЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

ГРАФИК НА ГРУПИТЕ ЗА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТ ПО ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

 

2016/ 2017 УЧЕБНА  ГОДИНА

Публични изяви на групите за занимания по интереси по проект ТВОЯТ ЧАС:

ГОДИШНА ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ВСИЧКИ ГРУПИ

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ - МЕСЕЦ ЯНУАРИ - ТУК

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ - МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ - ТУК

Индивидуална образователна карта за ученици с обучителни затруднения  - I - VIII клас

Анкетна карта за идентифициране на интересите на учениците - I - IV клас; V - VIII клас

Механизъм на Проект Твоят час

График на групи Проект Твоят час