ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

Прием

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 

КЛАСИРАНИ ДЕЦА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ 

КЛАСИРАНИ ДЕЦА ЗА 1 КЛАС

Система за централизирано електронно класиртане за ПРИЕМ НА ДЕЦА в общинските детски градини и училища в община Варна 

Наредба  за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини,полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна   - ТУК

Прием в ПЪРВИ КЛАС в община ВАРНА

Правила за прием - ТУК

График на дейностите - ТУК

Училищен план- прием - Подготвителни групи / 1 клас

  

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА 

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ за прием 2021/2022

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В I КЛАС

ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В ПГ

РЪКОВОДТСВТО И ВХОД В СИСТЕМАТА ЗА ПГ НА САЙТА НА ОБЩИНА ВАРНА - ТУК

РАЙОНИ ЗА ОБХВАТ

 

ПРИЕМ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 ВХОД В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА - ТУК

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ КЪМ 05.06.2019г. - ТУК

 

КОМИСИЯ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В I и V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

 

КРИТЕРИИ И ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ ЗА ПРИЕМ В I и V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020

 

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020

 

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОД. НА ОБЩИНА ВАРНА

 

ПРИЕМ ЗА 2018/ 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

КЛАСИРАНИ ДЕЦА КЪМ 05.06.2018г./ 15.06.2018г.

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВАРНА

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2018/ 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ, ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

ЗАПОВЕД ЗА КОМИСИЯ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

 

 ПРИЕМ ЗА 2017/ 2018 УЧЕБНА ГОДИНА

РЕЗУЛТАТИ - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА - КЪМ 05.06.2017г.

 РЕГИСТРИРАЙ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА - СТАРТ НА 22.05.107г. в 10:00ч. - ТУК 

 Училищен план прием, може да видите ---> ТУК

График на дейностите за осъществяване на приема на деца в подготвителни групи пг-5-год. и пг 6-год. за предучилищно образование за 2017/ 2018 учебна година, може да видите ---> ТУК

График на дейностите по приемане на ученици за 1 клас за 2017/2018г. учебна година, може да видите ---> ТУК

Правила за прием на ученици в 1 клас за учебната 2017/2018г. в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна, може да видите ---> ТУК

Система от правила за електронен прием на деца в 1 клас в общинските училища на територията на Община Варна, може да видите ---> ТУК

 

ПРИЕМ ЗА 2016/ 2017 УЧЕБНА ГОДИНА

График на дейностите по приемане на ученици за първи клас за 2016/ 2017 учебна година, може да видите ---> ТУК

 

 График на дейностите по приемане на деца в подготвителни групи пг 5-год. и ПГ – 6-год. за предучилищно възпитание и обучение за 2016/ 2017 учебна година, може да видите ---> ТУК

 

Правила за прием на ученици в първи клас за учебната 2016/2017г. в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна, може да видите ---> ТУК

 

Информация относно прием на деца и ученици в подготвителни групи и първи клас за учебната 2016/2017г. в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна, може да видите ---> ТУК