ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА , СЛЕД ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО, С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПРОТОКОЛ № 2/ 30.09.2020г.) СА СФОРМИРАНИ 3 КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ в област Технологии, подобласт Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет:

групи за извънкасни дейности

ръководител

брой седмици

 за I срок

 

брой седмици

за II срок

 

общ брой часове годишно

учебен час

в минути

ден от седмицата

начален час

1

Клуб „Сръчко“ – 1 клас

Красимира Ноева

15

14

58

35

петък

10:40

2

Клуб „Сръчко“ – 2 клас

Веселина Минева

15

14

58

35

вторник

четвъртък

11:30

11:30

3

Клуб „Сръчко“ – 3 клас

Нина Колева

15

14

58

40

сряда

четвъртък

16:55

16:55

 

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА , СЛЕД ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО, С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПРОТОКОЛ № 2/ 30.09.2019г.) СА СФОРМИРАНИ КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ (СЪГЛАСНО ПМС 289 ОТ 12.12.2018г.):

група за занимания по интереси обхват ученици мин. брой макс. брой ръководител ден от седмицата седмичен брой часове

времетраене

минути

начален час
1 клуб "Сръчко" II 12 18 Нина Господинова

сряда

2 35 11:25
2 клуб "Сръчковци" III 12 15 Иванка Славова

сряда

2 40 15:25
3 клуб по компютърно моделиране IV 12 15 Искра Неделчева

вторник

2 40 15:30
4 фолклорна група "Василица" VI 12 15 Кичка Христова

понеделник

2 40 16:20
5 клуб по медийна грамотност V-VII 12 15

Искра Неделчева

Стоянка Цонева

сряда

2 40 16:20