ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 година са сформирани клубове за занимания по интереси в област Технологии, подобласт Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет и  област Изкуство и култура, подобласт - сценични и танцови изкуства (народно пеене и фолклор).

По НП "Заедно в изкуствата и спорта" е сформирана 1 група в област Спорт, подобласт - колективни спортове.

групи за извънкасни дейности

тематично направление

   обхват

ръководител

общ брой часове годишно

учебен час

в минути

ден от седмицата

начален час

1

Клуб „Сръчко“

Технологии

I , II

Десислава Караиванова

60

35

 

петък

16:00

2

Фолклорна група „Василица“

Изкуство

V, VI, VII

Кичка Христова

68

40

петък

 

13:10

 

3

Отбор по футбол - юноши

  Спорт

 V - VII

Гергана Ефтимова

80

40

четвъртък

14:00

Всички клубове за занимания по интереси  провеждат занятия по 2 часа седмично (в блок).

 

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА , СЛЕД ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО, С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПРОТОКОЛ № 3/ 05.10.2022г.) СА СФОРМИРАНИ 4 КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

1 КЛУБ - в област Технологии, подобласт Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет;

1 клуб - в област Природни науки, подобласт - Екология;

1 КЛУБ - в област Изкуство и култура, подобласт - сценични и танцови изкуства (народно пеене и фолклор);

1 КЛУБ - в област Спорт, подобласт - колективни спортове

група за ИКД обхват ученици ръководител брой седмици I срок брой седмици II срок общ брой часове годишно времетраене  занятие ден от седмицата начален час
1 клуб "Сръчко" II клас Фатме Хюсеин 15 14 58 35 мин. понеделник, вторник 12:10
2 ЕКО клуб  V-VII клас Розалина Ганева 15 16 62 40 мин. вторник 14:00
3 ФГ "Василица" V-VII клас Кичка Христова 15 16 62 40 мин. петък 13:10
4 СК хандбал IV-VII клас Гергана Ефтимова 15 16 62 40 мин. петък 13:10

Всички клубове за занимания по интереси провеждат занятия по 2 часа седмично.

През учебната 2022/ 2023 година отново е сформирана група за занимания по интереси в областта на изобразителните и приложните изкуства - школа за приложни изкуства за учениците от I - VII клас по проект STEP IN с финансовата подкрепа на БГСНЦ СА "Свети Андрей" с ръководител г-жа Нина Колева:

ден от седмицата начален час времетраене място на провеждане обхват ученици
сряда 13:10 2 х 40 минути работилница, № 301, ет. 3 V - VII клас
петък 12:30 2 х 40 минути работилница, № 301, ет. 3 I - IV клас 

 

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА , СЛЕД ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО, С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПРОТОКОЛ № 3/ 05.10.2021г.) СА СФОРМИРАНИ 4 КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ:

1 КЛУБ - в област Технологии, подобласт Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет;

1 клуб - в област Природни науки, подобласт - Околна среда;

1 КЛУБ - в област Изкуство и култура, подобласт - сценични и танцови изкуства (театър);

1 КЛУБ - в област Изкуство и култура, подобласт - сценични и танцови изкуства (народно пеене и фолклор);

група за ИКД обхват ученици ръководител брой седмици I срок брой седмици II срок общ брой часове годишно

времетраене

занятие

ден от седмицата начален час
 1  клуб СРЪЧКО  I клас

Фатме    Хюсеин

 15 14   58  35 минути  петък  16:15
 Театрален клуб II клас  Веселина Минева   15 14  58   35 минути  четвъртък  12:00
 ЕКО клуб V - VII клас  Стоянка Цонева   15 16  62   40 минути четвъртък   14:30
4  ФГ "Василица" V - VII клас  Кичка Христова   15 16  62   40 минути петък   13:10

 

Всички клубове за занимания по интереси провеждат занятия по 2 часа седмично (в блок).

През учебната 2021/ 2022 година отново е сформирана група за занимания по интереси в областта на изобразителните и приложните изкуства - школа за приложни изкуства за учениците от III - VII клас по проект STEP IN с финансовата подкрепа на БГСНЦ СА "Свети Андрей" с ръководител г-жа Нина Колева - учител НЕ:

 ден от седмицата  начален час  времетраене  място на провеждане обхват ученици 
 вторник  13:10  2 учебни часа

работилница, № 301, ет. 3

 III - IV клас
вторник  14:30  1 учебен час   работилница, № 301, ет. 3  V - VII клас
петък  13:10  2 учебни часа  работилница, № 301, ет. 3   III - IV клас

 

* * *

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА , СЛЕД ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО, С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПРОТОКОЛ № 2/ 30.09.2020г.) СА СФОРМИРАНИ 3 КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ в област Технологии, подобласт Развитие на въображението - моделиране, творчество, игра и памет:

групи за извънкасни дейности

ръководител

брой седмици

 за I срок

 

брой седмици

за II срок

 

общ брой часове годишно

учебен час

в минути

ден от седмицата

начален час

1

Клуб „Сръчко“ – 1 клас

Красимира Ноева

15

14

58

35

петък

10:40

2

Клуб „Сръчко“ – 2 клас

Веселина Минева

15

14

58

35

вторник

четвъртък

11:30

11:30

3

Клуб „Сръчко“ – 3 клас

Нина Колева

15

14

58

40

сряда

четвъртък

16:55

16:55

 

 

* * *

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА , СЛЕД ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО, С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПРОТОКОЛ № 2/ 30.09.2019г.) СА СФОРМИРАНИ КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ (СЪГЛАСНО ПМС 289 ОТ 12.12.2018г.):

група за занимания по интереси обхват ученици мин. брой макс. брой ръководител ден от седмицата седмичен брой часове

времетраене

минути

начален час
1 клуб "Сръчко" II 12 18 Нина Господинова

сряда

2 35 11:25
2 клуб "Сръчковци" III 12 15 Иванка Славова

сряда

2 40 15:25
3 клуб по компютърно моделиране IV 12 15 Искра Неделчева

вторник

2 40 15:30
4 фолклорна група "Василица" VI 12 15 Кичка Христова

понеделник

2 40 16:20
5 клуб по медийна грамотност V-VII 12 15

Искра Неделчева

Стоянка Цонева

сряда

2 40 16:20