ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Проект СТЕП ИН

Училището работи от 2005г. по проект STEP  IN  - Studying Training and Educational Paths for the Integration of young Roma/ „СТЕП  ИН - Насоки за изучаване, обучение и образование за интегриране на младите ромис финасовата подкрепа на

  • БГСНЦ СОЦИАЛНА АСОЦИАЦИЯ „СВ. АНДРЕЙ” (САСА)
  •  ПО ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ И В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

През учебната 2023/ 2024 година отново е сформирана група за занимания по интереси в областта на изобразителните и приложните изкуства - школа за приложни изкуства за учениците от I - VII клас по проект STEP IN с финансовата подкрепа на БГСНЦ СА "Свети Андрей" с ръководител г-жа Нина Колева:

* петък от 12:30 (2 х 40 минути) в работилница, № 301, ет. 3

Работилница за български шевици на 22.05.2024г. 

 

През учебната 2022/ 2023 година отново е сформирана група за занимания по интереси в областта на изобразителните и приложните изкуства - школа за приложни изкуства за учениците от I - VII клас по проект STEP IN с финансовата подкрепа на БГСНЦ СА "Свети Андрей" с ръководител г-жа Нина Колева:

ден от седмицата начален час времетраене място на провеждане обхват ученици
сряда 13:10 2 х 40 минути работилница, № 301, ет. 3 V - VII клас
петък 12:30 2 х 40 минути работилница, № 301, ет. 3 I - IV клас 

 

Посещение на г-жа Моника Хайтман, представител на БГНСЦ СА "Св. Андрей", 13.10.2022г.

Екскурзия до Завода за стъкло в гр. Белослав и подводница "Слава", 12.10.2022г.

           

        

Коледна работилница 2020г.

   Коледно занятие

Екскурзия Хепиленд 2020г.           

Екскурзия в Хепиленд - камчия