ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Проект СТЕП ИН

Училището работи от 2005г. по проект STEP  IN  - Studying Training and Educational Paths for the Integration of young Roma/ „СТЕП  ИН - Насоки за изучаване, обучение и образование за интегриране на младите роми:,  с финасовата подкрепа на БГСНЦ СОЦИАЛНА АСОЦИАЦИЯ „СВ. АНДРЕЙ” (САСА)

и ПО ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ВАРНА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ И В НЕРАВНОСТОЙНО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ

Коледно занятиеЕкскурзия в Хепиленд - камчия