ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

                              

2021/ 2022 

За 2021/ 2022 учебна година са сформирани 5 групи за допълнително обучение по учебен предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и 1 група за допълнително обучение по учебен предмет МАТЕМАТИКА

 

клас

Учебен предмет

През учебно време

ръководител

Брой ученици

Брой часове

1

I

БЕЛ

6

30

Иванка Славова

2

II

БЕЛ

6

30

Евгения Вълчева

3

III

БЕЛ

6

30

Невелина Николаева

4

IV

БЕЛ

6

30

Нина Колева

5

VII

БЕЛ

6

40

Кичка Христова

6

VII

МАТЕМАТИКА

6

40

Мария Маринова

ОБЩО

36

230

 

 

На 06.06.2022г. се проведе междуинституционална среща на групите за допълнително обучение по БЕЛ в 1 клас на ОУ "Отец Паисий" и ОУ "Св.Иван Рилски". 

Тема: състезание "Забавни игри"

Домакин: ОУ "Св. Иван Рилски"

                           

На 07.06.2022г. се проведе междуинституционална среща на групите за допълнително обучение по БЕЛ в 5 и 7 клас на ОУ "Отец Паисий" и ОУ "Св.Иван Рилски". 

Тема: състезание "Фолклорен калейдоскоп"

Домакин: ОУ "Отец Паисий" 

       

 

2020/ 2021 

За 2020/ 2021 учебна година са сформирани 6 групи за допълнително обучение по учебен предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и 1 група за допълнително обучение по учебен предмет ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

 

клас

Учебен предмет

През учебно време

ръководител

Брой ученици

Брой часове

1

I

БЕЛ

6

100

Евгения Вълчева

2

II

БЕЛ

6

100

Невелина Николаева

3

III

БЕЛ

6

100

Дария Иванова

4

III

БЕЛ

6

100

Искра Неделчева

5

IV

БЕЛ

6

100

Иванка Славова

6

V

ЧП

6

100

Стоянка Цонева

7

VII

БЕЛ

6

100

Кичка Христова

ОБЩО

42

700

 

 

2019/ 2020 

Във връзка с компенсиране на пропуските от дистанционно обучение (в следствие на обявеното извънредно положение  и пандемията COVID-19), са сформирани нови летни групи за периода 01.06.2020 - 15.07.2020г. Организация на дейностите - ТУК

 

През 2019/ 2020 учебна година са сформирани 6 групи за допълнително обучение по учебен предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и 1 група за допълнително обучение по учебен предмет ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

 

клас

Учебен предмет

През учебно време

ръководител

Брой ученици

Брой часове

1

I

БЕЛ

6

100

Невелина Николаева

2

II

БЕЛ

6

100

Дария Иванова

3

II

БЕЛ

6

100

Искра Неделчева

4

III

БЕЛ

6

100

Иванка Славова

5

IV

БЕЛ

6

100

Евгения Вълчева

6

V

ЧП

6

100

Стоянка Цонева

7

VI

БЕЛ

6

100

Кичка Христова

ОБЩО

42

700

 

 

             

2018/ 2019 

Прикачени документи

График - Тематични програми