ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА 

съгласно заповед № РД 07 – 408/ 17.06.2024г. на директора на ОУ „Отец Паисий“ – Варна:

 

Учебен предмет

Клас

Дата

Начален час

Място на провеждане

Вид изпит

Срок за оповестяявне на резултатите

Място за оповестяване на резултатите

1

МАТЕМАТИКА

V, VI

25.06.2024

08:00

етаж 2,

к-т № 209

писмен

02.07.2024г.

информационно табло

фоайе, етаж 1

 

2

ЧОВЕКЪТ     И ПРИРОДАТА

V, VI

26.06.2024

08:00

етаж 2,

к-т № 209

писмен

02.07.2024г.

информационно табло

фоайе, етаж 1

 

3

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

V, VI

27.06.2024

 

08:00

етаж 2,

к-т № 209

писмен

02.07.2024г.

информационно табло

фоайе, етаж 1