ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Учебен календар

2020/ 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

2019/ 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

2018/ 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

2017 / 2018 УЧЕБНА  ГОДИНА 

 2015/ 2016 УЧЕБНА ГОДИНА

  • ДНЕВЕН РЕЖИМ - Виж ТУК
  • ГРАФИК НА МЕТОДИЧЕСКАТА, УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА И ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ -  Виж ТУК
  • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФВС модул "Спортни игри" - Виж ТУК
  • СПОРТЕН КАЛЕНДАР - Виж ТУК