ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

Учебен календар

 

2023 / 2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ, НВО

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТИ УРОЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ по УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

2022 / 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ТРЕТА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

СЕПТЕМВРИЙСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ЮНСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ, НВО

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТИ УРОЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ по УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

2021/ 2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Поправителна сесия - м. юни, 2022

ГРАФИК ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ, НВО

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТИ УРОЦИ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

ГРАФИК НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ по УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАФИК ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

СПОРТЕН КАЛЕНДАР

 

2020/ 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

2019/ 2020 УЧЕБНА ГОДИНА

2018/ 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

 

2017 / 2018 УЧЕБНА  ГОДИНА 

 2015/ 2016 УЧЕБНА ГОДИНА

  • ДНЕВЕН РЕЖИМ - Виж ТУК
  • ГРАФИК НА МЕТОДИЧЕСКАТА, УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА И ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ -  Виж ТУК
  • ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФВС модул "Спортни игри" - Виж ТУК
  • СПОРТЕН КАЛЕНДАР - Виж ТУК