ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

Политиката на Министерството на образованието и науката е свързана със създаване на условия и подкрепа за развиване култура за създаване и прилагане на иновации във всички сфери на училищния живот във всички училища, вкл. и създаването на професионални общности в училищата и между училищата, в които учители от различни области на знанието обединяват усилия и време за постигане на общи цели и мултиплициране на добрите иновационни практики. Основна цел на програмата е подкрепа за създаване на култура на иновациите в училищата в страната, за креативно мислене, нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират чрез пряк обмен и популяризиране на своите иновативни практики и продукти.

МОДУЛ 1: Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации
между училищата“, Модул 1.2. „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП.

 

 2023 / 2024

     В периода 08-10 май, 2024г. г-жа Силвия Григорова - директор, г-жа Искра Неделчева - зам. директор, г-жа Милена Николова - пед. съветник, г-жа Нина Колева - начален учител, Огнян  Асенов и Нели Савова от 2 клас посетиха III ОУ "Ангел Кънчев" - гр. Варна. Иновативното училище представи разнообразни STEM практики, включващи различни педагогически модели:

* "Земя в буркан"  - комбиниран урок в 3 клас (БЕЛ, ЧП, ТП)

* "Растенията на сушата" - комбиниран урок в 3 клас (ЧП, ЧО, математика)

* "Енергийни напитки срещу домашна лимонада" - STEM урок в 5 клас (ЧП, ТП, ГИ, математика, ИТ)

* "Музикално пътешествие" - комбиниран урок в 3 клас  (музика, ЧО, ТП)

* "Мистерии на запад от Гринуич" - STEM урок в 6 клас  (ГИ, ТП, математика, КМИТ)

* "Активността е здраве" - STEM урок по модела 1:1 в 6 клас (ЧП, ТП, математика и КМИИТ)

* "Моето здраве" - комбиниран урок в 3 клас (ЧП, ТП)

 

     В периода 17-19 април, 2024г. г-жа Силвия Григорова - директор, г-жа Искра Неделчева - зам. директор, г-жа Милена Николова - пед. съветник, г-жа Нина Колева - начален учител и г-жа Гергана Ефтимова - учител по ФВ и спорт, посетиха ОУ "Любен Каравелов" - гр. Русе. Иновативното училище представи разнообразни STEM практики, включващи различни педагогически модели:

* "Тренирай, за да спечелиш" - изследователско занятие с LEGO for education в I клас

* Red Plane Paper проекти за развиване на дизайн мислене, творчество и екипност във II клас

* "Програмируеми устройства в грижата за нашето здраве" - STEM урок с micro:bit  в III клас

* "Парк дизайнер" - надграждане на интердисциплинарни проекти за дизайн мислене с дигитални технологии в VI клас

* "Наблюдение и изследване на образа на предмет от събирателна ллеща" - урок по модела 1:1 с LEGO for education в VII клас 

* Откриване на таланти в изкусвата и спорта - проекти и кампании

По време на гостуването се проведха ползтворни дискусии за предизвикателствата и проблемите е образованието с колеги от ОУ "Васил Априлов" - Русе, III ОУ "Ангел Кънчев" - Варна и РУО - Русе, а всички гости успяха да се докоснат до историята и културата на град Русе.

2022 / 2023

В периода 3 - 5 май, 2023г. училищният екип (г-жа Веселина Минева, г-жа Десислава Караиванова, Дагмара Радославова от 3 клас, Моника Ангелова, Сашо Радославов и Симо Симов от 4 клас) бяха гости на иновативното училище СУ "Еп. К. Преславски" - гр. Бургас.

Тук фокусът беше върху развиване на зелените умения (занятия на открито, компостиране и др.) в иновативния учебен предмет "Екология и биоземеделие".

Повече информация: https://preslavski.org/priehme-gosti-ot-sofija-varna-i-sliven-po-np-inovacii-v-dejstvie/

В периода 19 - 21 април, 2023г. екип от ОУ "Отец Паисий" - Варна (г-жа Марияна Петрова и г-жа Веселина Минева) посети иновативното 23 СУ "Фр. Ж. Кюри" - гр. София.

Гости на събитието бяха останалите партньори от СУ "Еп. К. Преславски" - гр. Бургас и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - гр. Сливен. 

След представяне на иновативните паралеки в училището (с акцент върху програмиране в 3 и 4 клас) се подписа и Договор за приятелство.

Повече информация: https://23su.info/np-inovacii-v-deistvie.html

 

2021/ 2022

В периода 11 - 13 май 2022г.  екип от ОУ "Отец Паисий" - Варна посети иновативно училище Обу "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Обзор.

За първи път българско училище в Гьозикен /дн.Обзор/ се открива през учебната 1890/91 година. Гьозикен /дн.Обзор/ е първото село в България, в което през 1925 година се е открила вечерна прогимназия. Днес се обучават 131 ученици, разпределени в 7 паралелки, работят 17 педагогически специалиасти. 

Гости на събитието бяха и колегите от кръга по НП "Иновации в действие" за 2021/2022 година:  НУ "Климент Охридски" - град Пловдив (иновативно) и ОУ "Христо Ботев" - с. Пчелник, общ. Долни чифлик (неиновативно). 

 Иновацията включва иновативна образователна среда и иновативни методи на преподаване за учене чрез игра в часовете от задължителната и разширената подготовка по Математика за учениците от II клас (които са започнали да работят по този начин в I клас през учебната 2020/2021 учебна година) - използване на образователните софтуери Envision Play и Jumpido, електронни тестове, интерактивни презентации и упражнения, интерактивни образователни математически игри. Иновацията е с продължителност 4 години и обхваща всички ученици от класа, които ще продължат обучението си по проекта до завършването на IV клас, както и техните родители.

       

    

 

В периода 18-20 април 2022г.  екип от ОУ "Отец Паисий" - Варна посети иновативно училище НУ "Климент Охридски" - град Пловдив.

Начално училище „Климент Охридски” е създадено през 1935 година и е носител на Орден „Кирил и Методий” ІІ-ра степен и почетен знак на Община Пловдив. В училището се обучават 257 ученици от І до ІV клас, организирани в 11 паралелки и 9 групи за целодневно обучение. Училището разполага отлична материална база: класни стаи с индивидуално интериорно обзавеждане; компютърен кабинет, модернизиран по проект ”ИКТ в образованието”, който разполага с интернет,  принтер, скенер и камера; физкултурен салон и открита спортна площадка.       НУ „Климент Охридски” е първото училище в Пловдив изцяло обзаведено с UV-C бактерицидни стерилизатори на въздуха, а на входа е инсталиран термоскенер.

Гости на събитието бяха и колегите от кръга по НП "Иновации в действие" за 2021 година: Обу "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Обзор (иновативно) и ОУ "Христо Ботев" - с. Пчелник, общ. Долни чифлик (неиновативно). 

По време на тридневното ни посещение бяха наблюдавани следните методи на обучение:

 - „Мозъчна атака“ в  занятие по четене в 1 клас

 - "Мисловна карта" в занятие по човекът и обществото в 3 клас

 - "Шестте мислещи шапки" в занятие по БЕЛ в 4 клас

 - "Световно кафене" в занятие по околен свят във 2 клас

Програмата беше съпроводена с празничен концерт, запознаване с други иновативни практики в училището, както и културна обиколка на град Пловдив.

       

      

 Като крайни продукти бяха изготвни 2 брошури, 2 електронни книжки, лого и постери:

- брошура  мобилност 1,    брошура мобилност 2

- електронна книжка 1, електронна книжка 2

- статии в медиите - в официалния сайт на община Несебър, в nessebar-news.com 

Автор на логото: Искра Неделчева

 

2020/ 2021

В периода 19 - 22 май 2021г. екип от ОУ "Отец Паисий" - Варна посети иновативно училище ЧОУ "Откривател" - София. 

Монтесори училище "Откривател" е акредитирано от Министерството на образованието и науката в България, когато отваря врати за пръв път през 2013 г. Програмата за Основно училище е лицензирана през 2016г., когато отваря врати първата класна стая за деца между 6 и 9 години. През 2017 г. Монтесори училище "Откривател" е лицензирано като иновативно училище от Министерския съвет на Р България.

Програмата за деца до 6-годишна възраст на Монтесори училище Откривател е акредитирана от Монтесори борд за оценка и акредитация (MEAB), Великобритания. Оторизирано е от Montessori Centre International (London, UK) да прави практически обучения на бъдещи MCI Монтесори учители. Обучените от AMI педагози гарантират, че училището отговаря на строгите международни стандарти. На всеки три години консултанти на AMI посещават класните стаи на Малки деца, Детска къща и Основно училище. 

Монтесори училище "Откривател" е член на Монтесори Европа (ME), Монтесори Училищна Асоциация (MSA) и Международния Монтесори Съвет (IMC).

По време на тридневното посещение на екипа бяха посетени интегрирани занятия в: малките групи (общност Детска къща за предучилищните групи), общност основно училище и общност на младите хора. Колегите успяха да се докоснат до неформалните игри на най-малките в двора и до кухнята на най-големите (които сами приготвят храна със собствен бюджет). Образователният процес впечатлява с привлекателна среда, двуезичната програма и глобално образование, любов към природата и вдъхновяващ екип.

По програмата беше посетена и изложба " Отвъд картините: За изкуството и живота на Борис и Славка Диневи" в галерията на СБХ и Боянската църкква.

Галерия - ЧОУ "Откривателл" - София: Общество на малките деца и Общество детска къща