ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

История

 Основно училище „Отец Паисий“ – Варна е основано на 02.09. 1953 година под името „Истиклял-2“.


   Днес, 66 години по-късно в училището се обучават повече от 180 деца и ученици от 5-годишна възраст до VII клас, а учителският колектив наброява 17 квалифицирани учители.


   В училището успешно работи вече 17 години сборна група по проект “Step in” съвместно с българо-германско сдружение с нестопанска цел Социална асоциация „Св. Андрей“ и община Варна.


   Традиционни мероприятия в училището:

 • Училищен проект „По стъпките на Паисий“ - препис на “История славянобългарска”
 • Училищен проект „Нашите бидители“ – патрон на паралелката
 • Училищен проект „Златното ключе за книгата“ – книга на класа
 • Училищен проект „Знаете ли български?“ – състезания по БЕЛ /правопис, краснопис, диктовки, съчинения, словестно – изпълнителско изкуство/
 • Училищен проект „Фолклорна палитра“ – изучаване традиции, обичаи и народни носии на различните фолклорни области
 • Състезания по БДП
 • Състезания по английски език “Europe and me”
 • Фолклорна група “Василица”
 • Седмица на българските възрожденци
 • Празник на здравето
 • Празник на Варна
 • Коледна работилница
 • Религия и обичаи – едиини в различията – от Коледна до Василица
 • Спортни празници и участие в общински първенства
 • Зелена седмица – еко седмица
 • Седмица на детската книга
 • Ден на таланта и училищен карнавал
 • Детски парламент при ОДК - Варна
 • Клуб по медиация - Арт клуб "Миротворец"
 • Училищно радио