ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

 

 Първият „Ден на четенето” в България  се проведе на 17 ноември 2023 година, а инициативата е на фондация “Четене”, която се реализира в сътрудничество с фондация „Детски книги“ и Сдружение „Книги и четене“ и подкрепата на Stiftung Lesen (Фондация „Четене“), Германия.

Мото на кампания е “Четенето дава възможности!” и основното послание, което носи е, че четенето е в основата на функционалната грамотност.

Учениците от ОУ "Отец паисий" се включиха в кампанията с четене "от какак и батко" на любими детски книги.

На 16 ноември отбелязахме Международният ден на толерантността

През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава страните членки, да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите. На тази дата през 1995 година, държавите-членки на ЮНЕСКО приемат Декларацията за принципите на толерантността. ООН поставя началото на кампания за разпространение на равенството, подобряването на условията на живот, отричането на дискриминацията.
Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Нея я подпомагат знанията, откритостта, общуването и свободата на мисълта, съвестта и убежденията.
Толерантност – това е хармония в многообразието. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност.
Толерантност – това е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.

Учениците от начален етап представиха изложба във фоайето на училището, а група ученици от 6 клас се включиха с рубрика в училищното радио.