ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Разписание на часовете

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВТЕ ЗА  УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА:

ЧАС/ КЛАС I - II  клас III - VII  клас
1 час 7:35 8:10 7:30 8:10
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ 8:10 8:30 8:10 8:30
2 час 8:30 9:05 8:30 9:10
3 час 9:15 9:50 9:20 10:00
4 час 10:00 10:35 10:10 10:50
5 час 10:45 11:20 11:00 11:40
6 час 11:30 12:05 11:50 12:30
7 час -- -- 12:40 13:20

 

Целодневна организация на учебния ден I  и II  клас  III-IV  клас
от до от до
1-2 час Организиран отдих и физическа активност 12:10 13:20 12:30 13:50
3 час Самоподготовка 1 13:20 13:55 13:50 14:30
4 час Самоподготовка 2 14:05 14:40 14:40 15:20
5-6 час Занимания по интереси 14:50 16:10 15:30 16:50

 

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА:

обхват деца и ученици

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

времетраене

10-15 минути, с родител

20 минути

30 минути

учебен час

ОТ

ДО

ОТ

ДО

ОТ

ДО

1

08:30

08:40

08:10

08:30

08:00

08:30

2

09:00

09:10

08:40

09:00

08:40

09:10

3

09:30

09:40

09:20

09:40

09:20

09:50

4

10:00

10:10

10:00

10:20

10:00

10:30

5

Забележка: В ПГ се провеждат дейности, указания, насоки и обратна връзка с подкрепата на родител(не повече от 30 минути дете пред компютър на ден)

10:40

11:00

10:40

11:10

6

11:20

11:40

11:20

11:50

7

-

-

12:00

12:30

ОПЛР

10:30

10:45

11:20

11:40

12:00

12:30

11:50

12:10

12:40

13:10

 

II СРОК на учебната 2020/ 2021 година: 

ПГ и НАЧАЛЕН ЕТАП;

ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП;

В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ /I - IV клас/

I СРОК  на учебната 2020/ 2021 година:

ПГ и НАЧАЛЕН ЕТАП;   

ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП;    

В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  (I - IV  клас)

Организация на учебния ден за учебната  2020/ 2021г. - ТУК

 

 

Организация на учебния ден за учебната  2019/ 2020г., можете да видите  ТУК

Организация на учебния ден за учебната 2017/ 2018 г., може да видите ТУК

Организация на учебния ден за учебната 2016/ 2017 г., може да видите ТУК   

Дневния режим с разписанието на часовете за учебната 2015/ 2016 г., може да видите --> ТУК