ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Разписание на часовете

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВТЕ ЗА  УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА:

ЧАС/ КЛАС I - II  клас III - VII  клас
1 час 8:15 8:50 8:00 8:40
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ 8:50 9:10 8:40 9:00
2 час 9:10 9:45 9:00 9:40
3 час 9:55 10:30 9:50 10:30
4 час 10:40 11:15 10:40 11:20
5 час 11:25 12:00 11:30 12:10
6 час -- -- 12:20 13:00
7 час -- -- 13:10 13:50

 

Целодневна организация на учебния ден I  и II  клас  III-IV  клас
от до от до
1-2 час Организиран отдих и физическа активност 12:10 13:20 13:10 14:30
3 час Самоподготовка 1 13:20 13:55 14:30 15:10
4 час Самоподготовка 2 14:05 14:40 15:20 16:00
5-6 час Занимания по интереси 14:50 16:10 16:00 17:20

 

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА:

обхват деца и ученици

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

времетраене

10-15 минути, с родител

20 минути

30 минути

учебен час

ОТ

ДО

ОТ

ДО

ОТ

ДО

1

08:30

08:40

08:10

08:30

08:00

08:30

2

09:00

09:10

08:40

09:00

08:40

09:10

3

09:30

09:40

09:20

09:40

09:20

09:50

4

10:00

10:10

10:00

10:20

10:00

10:30

5

Забележка: В ПГ се провеждат дейности, указания, насоки и обратна връзка с подкрепата на родител(не повече от 30 минути дете пред компютър на ден)

10:40

11:00

10:40

11:10

6

11:20

11:40

11:20

11:50

7

-

-

12:00

12:30

ОПЛР

10:30

10:45

11:20

11:40

12:00

12:30

11:50

12:10

12:40

13:10

 

I СРОК  на учебната 2021/ 2022 година:

ПГ и НАЧАЛЕН ЕТАП;   

ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП;    

В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  (I - IV  клас)

Организация на учебния ден за учебната 2021/ 2022 

 

АРХИВ:

Организация на учебния ден за учебната  2020/ 2021г. - можете да видите ТУК

Организация на учебния ден за учебната  2019/ 2020г., можете да видите  ТУК

Организация на учебния ден за учебната 2017/ 2018 г., може да видите ТУК

Организация на учебния ден за учебната 2016/ 2017 г., може да видите ТУК   

Дневния режим с разписанието на часовете за учебната 2015/ 2016 г., може да видите --> ТУК