ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

Разписание на часовете

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВТЕ ЗА  УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА:

ЧАС/ КЛАС I - II  клас III - VII  клас
1 час 8:05 8:40 8:00 8:40
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ 8:40 9:00 8:40 9:00
2 час 9:00 9:35 9:00 9:40
3 час 9:50 10:25 9:50 10:30
4 час 10:40 11:15 10:40 11:20
5 час 11:30 12:05 11:30 12:10
6 час 12:15 12:50 12:20 13:00
7 час -- -- 13:10 13:50

 

Целодневна организация на учебния ден I  и II  клас  III-IV  клас
от до ПЕТЪК от до ПЕТЪК
от до от до
1-2 час Организиран отдих и физическа активност 12:20 13:40 11:30 12:50 13:10 14:30 12:20 13:50
3 час Самоподготовка 1 13:50 14:25 13:00 13:35 14:40 15:20 14:00 14:40
4 час Самоподготовка 2 14:35 15:10 13:45 14:20 15:30 16:10 14:50 15:30
5-6 час Занимания по интереси 15:20 16:40 14:30 15:50 16:20 17:40 15:40 17:10

 

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА:

обхват деца и ученици

ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

НАЧАЛЕН ЕТАП

 

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

времетраене

10-15 минути, с родител

20 минути

30 минути

учебен час

ОТ

ДО

ОТ

ДО

ОТ

ДО

1

08:30

08:40

08:10

08:30

08:00

08:30

2

09:00

09:10

08:40

09:00

08:40

09:10

3

09:30

09:40

09:20

09:40

09:20

09:50

4

10:00

10:10

10:00

10:20

10:00

10:30

5

Забележка: В ПГ се провеждат дейности, указания, насоки и обратна връзка с подкрепата на родител(не повече от 30 минути дете пред компютър на ден)

10:40

11:00

10:40

11:10

6

11:20

11:40

11:20

11:50

7

-

-

12:00

12:30

ОПЛР

10:30

10:45

11:20

11:40

12:00

12:30

11:50

12:10

12:40

13:10

 

I СРОК  на учебната 2022/ 2023 година:

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

НАЧАЛЕН ЕТАП   

ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП    

В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  (I - IV  клас)

Организация на учебния ден за учебната 2022/ 2023 

 

АРХИВ:

Организация на учебния ден за учебната 2021/2022 г. - можете да видите ТУК

Организация на учебния ден за учебната  2020/ 2021г. - можете да видите ТУК

Организация на учебния ден за учебната  2019/ 2020г., можете да видите  ТУК

Организация на учебния ден за учебната 2017/ 2018 г., може да видите ТУК

Организация на учебния ден за учебната 2016/ 2017 г., може да видите ТУК   

Дневния режим с разписанието на часовете за учебната 2015/ 2016 г., може да видите --> ТУК