ОУ "Отец Паисий"

Основно училище в град Варна

Основно меню

ОУ Отец Паисий - град Варна

 

Основно училище "Отец Паисий" град Варна, извършва прием и обучение на деца (5 и 6 годишни) и ученици от 1 до 7 клас, за придобиване на основно образование. 

В ОУ "Отец Паисий" град Варна се извършва подготовка и обучение на ученици от мотивирани преподаватели с богат опит, в обновена материално-техническа база.


                    

      

 

 

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ @