ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

eTwinning проекти

 

eTwinning project  Act and save the Earth 2023 - 2024

    През м. ноември 2023 училището стартира нов екологичен eTwinning проект с партньори - училища от Полша и Унгария.

    „Действай и спаси Земята“ е международен проект, който се фокусира върху проблемите, свързани с опазването на околната среда. Човешкото въздействие върху околната среда е свързано със селското стопанство, урбанизацията, индустриализацията и прекомерната експлоатация на всички природни ресурси. Всички тези дейности и производство на отпадъци водят до драстични промени в околната среда, които вече са глобални. Целта на нашия проект е да разширим екологичното съзнание на децата и младежите и да повишим осведомеността за въздействието на индивида върху състоянието на околната среда. Чрез образователни дейности и създаване на предмети от рециклиране насърчаваме младите хора да водят проекологичен начин на живот. Само по този начин можем да спасим Земята и себе си.

Приятелите от трите училища изготвиха се срещаха във видео връзки и  дадоха втори живот на отпадъците като изготвиха коледни книгоразделители и картички за Великден. Най-вълнуващо беше получаването на колети и изненадите, които се криеха в тях.

   

   eTwinning Европейски знак за качество     

Проектът "My New Generation Legend" получи европейски знак за качество 

Проектът "For the power of coding" получи европейски знак за качество 

  

  eTwinning Национален знак за качество

Проектът "My New Generation Legend" получи национален знак за качество 2023г.

Проектът "For the power of coding" получи национален знак за качество 2023г.

                           

 

09.05.2023 * ДЕН НА ЕВРОПА

На 09.05.2023г. отбелязахме Денят на Европа със състезание по английски език, пъзел предизвикателства и 2 онлайн срещи с над 15 училища и детски градини от Италия, Полша, Турция, Румъния и Северна Македония по eTwinning проектите "My New Generation Legend"  и  "The power of coding".

 

eTwinning проект "My New Generation Legend"  2023

Bulgaria - Romania - Turkey - Poland - Italy

 

Проект на 12 партньорски организации (детски градини и училища) от Турция (6), Румъния (3), Италия (1), Полша (1) и ОУ "Отец Паисий" - Варна.

Фокус група - ученици на възраст от 10 до 14 години.

Проектът е прадназначен за справяне с екологични проблеми и  повишаване осъзнаването и  отговорността към природата.  На базата на национални герои и легенди и интересите на съвременното поколение участниците в проекта създават герои  от ново поколение, които имат мисии за спасяването на света.

Акростих - текст и видео

https://animoto.com/play/FusZC9DChwM4q4OswcFCDg     

        Book titled MY NEW GENERATION LEGEND

                                                Eлектронна книга - стр. 22 - 23,   Read this book made on StoryJumper 
 
         

  

eTwinning проект "For the power of coding"  2023

Bulgaria - Turkey - Romania - North Macedonia

Проект на 12 партньорски организации (детски градини и училища) от Турция (7), Сев. Македония (2), Румъния (2) и ОУ "Отец Паисий" - Варна.

Фокус група - деца на възраст от 4 до 7 години.

 

Проектът е предназначен за подпомагане способността за решаване на проблеми,  да развие умения за аналитично мислене, установяване на връзка между събития и ситуации, изграждане на дейностен мост между семействата и децата и включване на семействата в образователната среда; развиване способността за учене чрез правене, проектиране на материали, трансформиране на материалите, използвани в ежедневието, както и нови образователни инструменти.

  VIDEO: https://youtu.be/tC4bEcqfxsc

 

eTwinning project  MY EARTH - MY HOME  2022

                    Bulgaria - Poland - Italy

Проектът "My Earth - my home" / "Земята - мой дом" е екологичен проект, целящ развиване на зелените умения на всички участници - ново отношение към климатичните промени, опазването на околната среда, рециклирането.

Ученици от 3 училища от България, Италия и Полша в международни екипи си сътрудничат и  се учат заедно как да разрешават реални проблеми свързани с екологията - пластмаса, смог, изсичане на дървета, замърсяване на водите, климатични промени, изчезващи видове и др. Паралелно учениците развиват и своите дигитални умения, тъй като проектът се изпълнява основно във виртуалната среда на Twin Space. При съвместните дейности се развиват и уменията за работа в екип, отговорност, толерантност, уптавление на времето, креативно и критическо мислене, разрешаване на  проблеми, оценка на рискове и безопасност. 

Основната цел на проекта е да покаже на младите хора влиянието на чистата околна среда върху здравето и благосъстоянието и да покаже, че всеки може да окаже влияние върху намаляването на опустошението на околната среда.
Други цели, реализирани по време на проекта са:
- приобщаване на училищата към съвместни действия за опазване на околната среда
- екологична отговорност
- насърчаване на екологичен начин на живот
- самоидентификация и наблюдение
- използването на ИКТ инструменти за придобиване на знания и споделяне на резултатите
- обмен на добри практики
- установяване на международни отношения между учениците

РАБОТЕН ПРОЦЕС
Създадено е споделено работно пространство в Twin Space.  Учениците и учителите  имат лични акаунти и си сътрудничат непрекъснато. Поставят се различни казуси и проблеми,  дискутират се въпроси, свързани с намаляването на консумацията на пластмаса, замърсяването на въздуха и значението на горите за човешкото здраве.
В училищата на място се провеждат експерименти, инициативи, изложби, които се споделят с останалите участници. 

Задания в Twin Space:

1. Създаване на виртуалния проект, одобрение.

2. Добавяне на ученици към twinspace.

3. Създаване на  аватари в https://avatarmaker.com

4. Маркиране на всяко училище в общата споделена карта 

5. Добавете снимки и филм за всяко училище и превежданите ЕКО инициативи.

6. Запитване - проучване: Има ли много пластмаса около вас?

7.Насърчаване за работа в споделена презентация за замърсяването на околната среда с пластмаса.

8. Как да намалим консумацията на пластмаса? - въвеждане на  предложения в padlet.com.

9. Задание за Ден на Земята - рециклирайте пластмасата, направете нещо ново от стара пластмаса, направете ново нещо, което да използвате в градината.

10. Среща на участниците, домакин: ОУ "Отец Паисий" - Варна.

11. Създаване на лого на проекта от рециклирани материали.

12. Създаване на дигитално лого на проекта.

        

   

В периода 14-21 юни, 2022 година група ученици от IV ОУ в Мишков, Полша и техните учители -  Monika Baranowska, Małgorzata Maszczyk, Magdalena Zawalska, гостуваха на  ОУ "Отец Паисий" по eTwinning проекта "My Earth - my home" / "Земята - мой дом".

Програмата включи:

 -  Изследване, дискусия и изготвяне на табла - в смесени екипи (3 екипа с по 6 ученици) на три основни теми 

  • Pollution
  • Recycling
  • Climate changes 

 - Занятие по програмиране в Scratch - еко проекти

 - Арт работилница - еко проекти с отпадъци

 - Конкурс за лого на проекта

 - Зелено пътуване - транспорт - автобус, влак, ферибот

 - Посещение на тематичен парк Хепиленд, с. Равна гора - междупредметни връзки

 - Посещение на Завода за стъкло и музей в Белослав и демонстрация на изработване на изделия

 - Посещение на подводница "Слава"

 - Екологични проблеми на реките - разходка с лодка по р. Камчия

 - Културна програма във Варна (Катедрала "Св. Успение Богородично", Римски терми, Археологически музей, пристанище Варна, Морската градина, Зоопарк - Варна)

         

      

       

 

    

 

 

      На 22.11.2022г. приятелите по eTwinning проекта My Earth - my home се срещнаха онлайн и играха заедно ЕКО игра в Quzziz.