ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

 

2023 година

     В периода 15 август – 15 октомври ОУ „Отец Паисий”  работи по проект „Грижата за нашето психично и физическо здраве – мотивация за здравословен начин на живот“. Проектът се реализира по идея на СНЦ „Мога, знам, творя“ с партньори ПГИ „Д-р Иван Богоров”, ОУ „Отец Паисий”, „Елин Пелин-1977“ в периода 15.08. – 15.10.2023г и е на стойност 8000лв. Финансиран е от община Варна, Дирекция „Образование и младежки дейности”  по програма „Младежки дейности”.  

            Проблемът, който се поставя на преден план е недостатъчното внимание от страна на младите хора към своето здравословно състояние. Повечето млади хора се отнасят небрежно към него, приемат го за даденост. Това изисква по-сериозно внимание от възрастните за предприемане на действия свързани с овладяване на знания за здравословен начин на живот, формиране на убеждения, навици, мотивация и поведение за спазване на принципи изключително важни за здравето на човек. Всичко това изисква настоятелност и постоянство. Във връзка с това е необходимо ежедневно, ежечасно, даже ежеминутно да се напомня и обостря вниманието на младежите към целта, която искаме да постигнем.

            Основните цели, които си постави екипът, работещ по проекта са:

Да се проучат нагласите на младите хора в училищна възраст за здравословен начин на живот.

Да се повиши двигателната им активност чрез дейностите по проекта.

Да се повиши информираността на младежите за здравословен начин на живот.

Да се създадат и утвърдят навици у тези, които не живеят здравословно.

Да се проучат добри практики и да се създаде стремеж у младежите за превръщането им в ежедневие.

 

            В ОУ „Отец Паисий” бяха сформирани два клуба:

  •  „С музика и песен към духовен комфорт“. В него беше разгледана ролята на музиката в живота на човека. Беседа с учениците с цел опознаване музикалните им вкусове и предпочитания. Въвеждане в света на музиката, бяха разучени наколко народни песни, както и песни за народните будители – „Вятър ечи, Балкан стене“ и „Хубава си, моя горо“.

 

  • „Арт терапия за физическо и духовно здраве“ . Първо членовете на клуба разбраха  Какво представлява Арт терапията?, По какво се различава от другите изкуства?, Как влияе арт терапията на физическото и духовното ни здраве? След като се запознаха със средствата и  методите, които използва арт терапията,  избраха темите на следващите занятия. Учениците споделиха, че работата с глина и рисуването на мандали им е било най-интерсено и полезно, след занятията са се почувствали  по-спокойни и отпочинали.

 

            

 

     

 

2022 година

Проект „Здравословен начин на живот? Но как и от кога? Не от утре, а от днес и от сега!

Финансиран от Община Варна по дейност "Младежки проекти 2022 г.", бенефициент - СНЦ "МОГА, ЗНАМ, ТВОРЯ", партньори по проекта са ПГИ "Д-р Иван Богоров", ОУ "Отец Паисий" и НЧ "Елин Пелин1977".

В периода  16.07.2022 - 15.10.2022 г. в училището работиха 2 клуба за заниимания по интереси за учениците от 5,6 и 7 клас - клуб "Здравословен начин на живот и релаксация с народна музика" с ръководител Кичка Христова (занятия всяка сряда от 14:00 часа) и клуб "Как да живеем здравословно?“ с ръководител Mилена Николова (занятия: вторник и петък от 14:00ч.)

Дейностите по проекта завършиха с беседа за здравето, в която се включиха участниците от клуб "Как да живеем здравословно" на г-жа Милена Николова, "Здравсловен начин на живот и релаксация с народна музика" на г-жа Кичка Христова  и  клуб "Здрава душа и тяло с книга, танц и песен" на г-жа Василена Орманова на 20.10.2022г. от 16:00ч. По-късно, от 18:00ч. на откритата сцена в Район Младост се проведе и заключителния концерт, в който взеха участие ФГ "Василица" при училищетто и различни състави на читалището.