ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

Бюджет

2023 година

Касов отчет за четвърто тримесечие 2023 - ТУК

Касов отчет за трето тримесечие 2023 - ТУК

Касов отчет за второ тримесечие 2023 - ТУК

Касов отчет за първо тримесечие 2023 - ТУК

Бюджет за 2023г. - ТУК

 

2022 година

 

Касов отчет за четвъртото тримесечие 2022 - ТУК

Касов отчет за трето тримесечие 2022 - ТУК

Касов отчет за второ тримесечие 2022 - ТУК

Касов отчет за първо тримесечие 2022 - ТУК

Бюджет за 2022г. - ТУК

 

2021 година

Касов отчет за четвърто тримесечие 2021 - ТУК

Касов отчет за трето тримесечие 2021 - ТУК

Касов отчет структурни фондове към 30.06.2021г. - ТУК

Касов отчет за второ тримесечие 2021 - ТУК

Касов отчет за първо тримесечие 2021 - ТУК

Бюджет за 2021г. - ТУК

 

2020 година

Касов отчет за четвърто тримесечие 2020 - ТУК

Касов отчет за трето тримесечие 2020 - ТУК

Касов отчет за второ тримесечие 2020 - ТУК

Касов отчет за първото тримесечие 2020 - ТУК

Бюджет 2020г. - ТУК

 

2019 година

Информация за четвърто тримесечие 2019 - ТУК

Касов отчет за четвърто тримесечие 2019 - ТУК

Информация за трето тримесечие 2019 - ТУК

Касов отчет за трето тримесечие 2019 - ТУК

Касов отчет за второто тримесечие 2019 - ТУК

Информация за второто тримесечие 2019 - ТУК

Касов отчет за първото тримесечие 2019 - ТУК

Информация за първо тримесечие 2019 - ТУК

 

2018 година 

Касов отчет за първото тримесечие 2018 - ТУК

Касов отчет за второто тримесечие 2018 - ТУК

Касов отчет за третото тримесечие 2018 - ТУК

Информация за изпълнение на бюджета за 2018 г. - ТУК

 

2017 година

Касов отчет за първото тримесечие 2017 г., може да видите --> ТУК

Касов отчет за второ тримесечие 2017 г., може да видите --> ТУК

Касов отчет за трето тримесечие 2017 г., може да видите --> ТУК

 Касов отчет на бюджета за 2017 г., може да видите --> ТУК

Информацията за изпълнение на бюджета за 2017 г., може да видите --> ТУК

 

2016 година

Изпълнение на бюджет за 2016г., може да видите --> ТУК

Касов отчет към 31.12.2016г., може да видите --> ТУК

 

Проектобюджет на разходите за 2016 година, може да видите --> ТУК

Проектобюджет за 2016 година, може да видите --> ТУК

Касов отчет за първото тримесечие 2016 г., може да видите --> ТУК

Касов отчет за второто тримесечие 2016 г., може да видите --> ТУК

Касов отчет за трето тримесечие 2016 г., може да видите --> ТУК

Касов отчет към 31.12.2016г., може да видите --> ТУК

 

2015 година

Касов отчет за 2015 година, може да видите --> ТУК