ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

На 12.04.2021г. се възобновява присъственото обучение за всички деца от подготвителните групи и учениците от I - VII клас.

заповед на директора - ТУК