ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

Уважаеми ученици и родители, 

На основание получена  информация от РУО - Варна и Община - Варна Ви уведомявамЕ, че от понеделник, 25.10.2021 г. всички ученици от I до VII  клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда. Това се налага във връзка с повишаване на броя на заболелите от COVID-19 по данни, получени  от РЗИ Варна.