ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

На 15.11.2021г. за децата от ПГ и учениците от I – IV клас да се организира обучение от разстояние във връзка с провеждане на избори за президент и избори за народно събрание, на основание заповед № № РД 09-4003/ 01.11.2021г. на МОН и заповед № РД 07-122/ 12.11.2021г.