ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

Обявяване на извънредна обстановка - заповед на МЗ

 

06.04.2020

Удължаване на извънредното положение и дистанционно обучение до 13.05.2020г. включително - заповед на МЗ, заповед на директора.

 

26.03.2020

Удължаване на противоепидемичните мерки до 12.04.2020г. - заповед на МЗ, заповед на директора.

 

23.03.2020

Нови противоепидемични мерки - заповед на МЗ, заповед № РД 08-339/23.03.2020г.  на директора.

 

13.03.2020

Във връзка със създалата се усложнена епидемична обстановка на територията на Република България и в съответствие на издадена  от  Министъра на  здравеопазването Кирил Ананиев заповед РД -01-124/13.03.2020   се  ПРЕУСТАНОВЯВАТ учебните занятия в ОУ“Отец Паисий“- гр. Варна до 29.03.2020г. 

Организация на дистанционно обучение - заповед № РД08-338/16.03.2020г. на директора.

 

 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕПИДЕМИЯТА С КОРОНАВИРУС

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА COVID-19

КАК ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ

КАК ДА НАМАЛИМ РИСКА

ДИСТАНЦИЯ И ХИГИЕНА!

КАШЛИЦА

МАСКИ

ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ С ДЕЗИНФЕКТАНТ

ХИГИЕНА НА РЪЦЕТЕ СЪС САПУН И ВОДА

ЕФЕКТИВНО ИЗМИВАНЕ НА РЪЦЕТЕ