ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

Седмична програма II срок 2023/2024г.

 

Седмично разписание за II срок на учебната 2023/2024 година 

 

      ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 

      НАЧАЛЕН ЕТАП

     ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП

    ГРУПИ В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ /I - IV клас/