ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

 

       През учебната 2023 - 2024 годинау ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна е бенефициент на проект  №  2023-1-BG01-КА122-SCH-000122785 по Програма „ЕРАЗЪМ+”,КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, със заглавие „Future for successful school“ (FFSS). Проектът е на стойност 26400 евро и е с продължителност 18 месеца. 

FFSS е продължение на проект STEM @ school (2021-2023г.), като надгражда и доразвива оновните цели и приоритети на училището: подобряване на дигиталните компетентности на учителите, развиване на зелените умения на екипа, приобщаване и мотивиране, интернационализация в споделеното европейско наследство и многообразие.
Основни планирани дейности са включване в 3 тематични обучения на педагогическите специалисти, както и наблюдение на педагогическата дейност (job shadowing).

 След идентифицирани потребности на педагогическите специалисти на 16.11.2023г. стартира училищен курс по английски език А1 в рамките на вътрешната квалификация - от 2 до 4 часа седмично.                                             

   Материали в подкрепа на обучението се предоставят в облачната учителска стая в Google Classroom, а обучители са г-жа Искра Неделчева и г-жа Силвия Ванкова.