ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

       FUTURE FOR SUCCESSFUL SCHOOL 2023 - 2024                                                             През учебната 2023 - 2024 годинау ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна е бенефициент на  проект №2023-1-BG01-КА122-SCH-000122785 по Програма „ЕРАЗЪМ+”,КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“, със заглавие „Future for successful school“ (FFSS). Проектът е на стойност 26 400 евро и е с продължителност 18 месеца. 

FFSS е продължение на проект STEM @ school (2021-2023г.), като надгражда и доразвива оновните цели и приоритети на училището: подобряване на дигиталните компетентности на учителите, развиване на зелените умения на екипа, приобщаване и мотивиране, интернационализация в споделеното европейско наследство и многообразие.
Основни планирани дейности са включване в 3 тематични обучения на педагогическите специалисти, както и наблюдение на педагогическата дейност (job shadowing).

 След идентифицирани потребности на педагогическите специалисти на 16.11.2023г. стартира училищен курс по английски език А1 в рамките на вътрешната квалификация - от 2 до 4 часа седмично.                                             

   Материали в подкрепа на обучението се предоставят в облачната учителска стая в Google Classroom, а обучители са г-жа Искра Неделчева и г-жа Силвия Ванкова.

 

   ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ „Future for succesful school“ (FFSS)/ Бъдеще за успешно училище“:

1. Дигитална трансформация - подобряване  дигиталните умения и медийна грамотност на учителите и учениците за цифрово образование.

2. Зелена трандформация - подобряване зелените умения на педагогическите специалисти за устойчив растеж и опазване на околната среда.

3. Приобщаващо образование – приобщаване и включване на децата и учениците от уязвими групи, подкрепа на служителите с по-малко възможности.

   ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МОБИЛНОСТИ - обучения и наблюдение на педагогическата дейност за подобряване на дигиталните и на зелените умения и за приобщаващо образование:

* М1 - курс "Опазване на околната среда: Как да се свържем отново с природата“ (Environmental Stewardship: How to Reconnect With Nature); Хостинг организация: EUROPASS SRL, Italy

* М2 - курс "Дигитални инструменти за въвеждане на 4Cs (креативност, критично мислене, комуникация и сътрудничество) във вашата класна стая" (Digital Tools to Bring the 4Cs (Creativity, Critical Thinking, Communication, and Collaboration) Into Your Classroom; Хостинг организация: European Academy of Creativity, Spain           

* М3 - курс "Проектиране на приобщаваща среда за обучение в подкрепа на всички ученици" (Designing Inclusive Learning Environments (ILE) to Support all Students (DILEs));  Хостинг организация: Société Nouvelle International House Centre de Langues Riviera, France

* М4 - наблюдение на пед. дейност (job shadowing) в IV ОУ Мишков, Полша с фокус приобщаване; Хостинг орагнизация: Szkola Podstawowa Nr 4 w Myszkowie, Poland

* М5 - наблюдение на пед. дейност (job shadowing) в училище - Maya Manvgat school, Турция с фокус  екология; Хостинг орагнизация: MAYA ocullary, Manavgat Yerleşkesi, Turkey

 

В периода 1-6 април 2024г. г-жа Искра Неделчева (зам. директор), г-жа Красимира Шишкова (математика и КМИТ) и г-жа Силвия Ванкова (английски език) взеха участие в курс на тема "Дигитални инструменти за сътрудничество, комуникация, креативност и критично мислене (4Cs)".
Обучението бе реализирано от организацията Europass Teacher Academy в красивата столица на Португалия -  Лисабон, а в него се включиха още 12 преподаватели от Финландия, Германия, Полша, Испания и Гърция.
 
 
 
В периода 20 - 24 май 2024г. г-жа Искра Неделчева (зам. директор), г-жа Евгения Вълчева (ст. учител НЕ) и г-жа Веселина Минева  (учител НЕ) взеха участие в наблюдение на педагогическата дейност с фокус приобщаване в хостинг организация Szkoła Podstawowa Nr 4 в Мишко, Полша.
В рамките на седмицата бяха споделени добри практики в приобщаването чрез наблюдение на серия уроци в общите класове, в които има до 5 ученици със СОП (с помощник на учителия), както и в специалните класове за ученици с потребности (до 4 ученици в група, 1 специален педагог и 1 помощник на учителя). Колегите се докоснаха в реална реда със занатия от учебната програма от 1 до 8 клас, взеха участие в извънкласни дейности (занятия в Солна мина Величка и лагер Освиенцим), дейности в eTwinning проекта "Act and save the Earth" и учебна екскурзия до гр. Вроцлав. В края на седмицата посетиха Професионална Гимназия в Жарки, където се реализират порастналите ученици със специални потребности.