ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

                              

 

ОТ 01.06.2020г. НОВ ЛЕТЕН ГРАФИК НА ГРУПАТА ЗАДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАНИМАНИЯ ПО  КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ  ВЪВ II КЛАС "ДИГИТАЛЕН СВЯТ"

Ден от седмицата

Брой часове

Времетраене на занятие/ час

Начален час (до 16.06.2020)

Начален час

(след 16.06.2020)

1

понеделник

2

35 минути

13:05 - 14:15

11:45 - 12:55

2

вторник

2

35 минути

13:05 - 14:15

 11:45 - 12:55

3

сряда

2

35 минути

13:05 - 14:15 11:45 - 12:55

4

четвъртък

2

35 минути

13:05 - 14:15 11:45 - 12:55

5

петък

2

35 минути

13:05 - 14:15 11:45 - 12:55

2019/ 2020 учебна година

Сформирана е 1 група за допълнителни занимания по ключови дигитални умения във II клас "Дигитален свят" (16 ученици) - годишен хорариум - 70 часа/ 4 часа седмично

 

ИГРА "ДА УЛОВИМ ВИРУСА"

 Използвай стрелките от клавиатурата (нагоре, надолу, наляво, надясно), за да движиш героите, които да уловят вирусите. За всеки уловен вирус получаваш 1 точка. При получени 5 точки ще преминеш в ниво 2 (където вирусите бягат по-бързо). При 10 точки - край на играта. Стартирай играта като натиснеш зеленото знаменце.