ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

ЮНСКА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ' 2022/2023

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

 съгласно заповед № РД 07 – 360/ 20.06.2023г. на директора на ОУ „Отец Паисий“ – Варна

 

Учебен предмет

Клас

Дата

Начален час

Място на провеждане

Вид изпит

Срок за оповестяявне на резултатите

Място за оповестяване на резултатите

1

ЧОВЕКЪТ     И ПРИРОДАТА

V, VI

27.06.2023

08:00

етаж 2,

к-т № 209

писмен

03.07.2023г.

информационно табло

фоайе, етаж 1

 

2

МАТЕМАТИКА

V, VI

28.06.2023

 

08:00

етаж 2,

к-т № 209

писмен

03.07.2023г.

информационно табло

фоайе, етаж 1