ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ за УЧЕНИЦИТЕ ОТ V - VII клас

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ за УЧЕНИЦИТЕ ОТ V - VII клас, считано от 15.02.2021г. (заповед на МЗ - ТУК; заповед на директора - ТУК)