ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

Възстановява се присъственото обучение за децата от ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I - IV клас - от 04.01.2021г.

Учениците от V - VII клас продължават да се обучават от разстояние - заповед на директора - ТУК; заповед на МОН - ТУК