ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

На 01.04.2021г. от 11:00ч. ще се проведе техническа проверка на системата за оповестяване на населението при бедствия.