ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

СТАРТИРА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ - ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

На 01.06.2020г. старира присъствено обучение за учениците, които са завършили учебната година - I, II  и III клас. 

Всеки ден от 09:00ч. ще се организират занятия:

 - за допълнително обучение по учебни предмети

 - за занимания по интереси.

При подходящи метеорологични условия занятията ще се провеждат в училищния двор.

Училището е осигурило предпазни маски и дезинфиктанти.

Заповед за организацията в училище от 01.06.2020г. - ТУК