ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

СТАРТ НА ПРИЕМ в I клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА - КЪМ 05.06.2017Г. - ТУК

Регистрацията на заявления за прием в първи клас ще е активна на 22.05.2017 година в 10:00 ч. - ТУК

С едно заявление кандидатствате за всички желани училища в общината. 

Близнаци кандидатстват с едно заявление, в което се вписват данните на двете/ трите деца.

Класирането се извършва от комисия в училището по алгоритъм, избран от комисията.

РЕЗУЛТАТИ ОЧАКВАЙТЕ НА 05.06.2017г. в 17:00ч.

РЪКОВОДСТВО ЗА РОДИТЕЛИ