ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Работа в условията на COVID-19 за учебната 2020/2021 година