ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

От 21.10.2021г. училището преминава на ротационен принцип на обучение както следва:

Заповед на директора - ТУК

Период

Присъствено обучение

Обучение от разстояние (в т. ч. в електронна среда)

 

21.10.2021г. – 27.10.2021г. вкл.

I, II, III, IV клас

ПГ, V, VI VII клас

28.10.2021г. – 03.11.2021г. вкл.

ПГ, I, V, VI VII клас

II, III, IV клас