ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

На 22.11.2021г. за децата от ПГ и учениците от I – IV клас да се организира обучение от разстояние във връзка с провеждане на нов избор за президент, на основание заповед № № РД 09-4465/ 17.11.2021г. на МОН и заповед № РД 07-129/ 18.11.2021г.