ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

ГРАФИК ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА II срок на учебната 2020/ 2021

ГРАФИК ЗА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА II срок на учебната 2020/ 2021,

съгласно заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на Министерство на здравеопзаването:

  • от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7 клас;
  • от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5  клас;
  • от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 6 клас.