ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна
Основно меню

Архив 2016/2017г.

Годишен план за учебната 2016/2017г. на ОУ Отец Паисий   --> Виж ТУК

 

График за консултации --> Виж ТУК

 

График на Методическата, УВР и ИКД на учителите от ОУ ”Отец Паисий” Варна през учебната 2016/2017 --> Виж ТУК

 

Изпитна сесия за самостоятелна форма на обучение --> Виж ТУК

 

Правилник за дейността на ОУ Отец Паисий --> Виж ТУК

 

Правилник за осигуряване на БУОВТ --> Виж ТУК

 

Правилник за вътрешния трудов ред в ОУ Отец Паисий --> Виж ТУК

 

Спортен календар --> Виж ТУК

 

Стратегия за развитие на училището --> Виж ТУК

 

Стратегия за подобряване на резултатите на учениците в ОУ Отец Паисий --> Виж ТУК

 

Училищна политика за превенция на отпадането на деца и ученици от училище--> Виж ТУК

 

Училищна политика за превенция на агресията в училище --> Виж ТУК

 

Училищен учебен план за учениците от 1 клас --> Виж ТУК

 

Училищен учебен план за учениците от 5 клас --> Виж ТУК

 

Училищен учебен план за учениците от 7 клас --> Виж ТУК

 

Мерки за повишаване качеството на образование ---> Виж ТУК