ОУ Отец Паисий
Основно училище в град Варна

Самостоятелна форма на обучение

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА ВТОРА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА ПЪРВА РЕДОВНА СЕСИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА