ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Разписание на часовете

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВТЕ ЗА  УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА:

ЧАС/ КЛАС I - II  клас III - VII  клас
1 час 7:35 8:10 7:30 8:10
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ 8:10 8:30 8:10 8:30
2 час 8:30 9:05 8:30 9:10
3 час 9:15 9:50 9:20 10:00
4 час 10:00 10:35 10:10 10:50
5 час 10:45 11:20 11:00 11:40
6 час 11:30 12:05 11:50 12:30
7 час -- -- 12:40 13:20

 

Целодневна организация на учебния ден I  и II  клас  III-IV  клас
от до от до
1-2 час Организиран отдих и физическа активност 12:10 13:20 12:30 13:50
3 час Самоподготовка 1 13:20 13:55 13:50 14:30
4 час Самоподготовка 2 14:05 14:40 14:40 15:20
5-6 час Занимания по интереси 14:50 16:10 15:30 16:50

 

I СРОК  на учебната 2020/ 2021 година:

ПГ и НАЧАЛЕН ЕТАП;      ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП;      В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  (I - IV  клас)

Организация на учебния ден за учебната  2020/ 2021г. - ТУК

 

Организация на учебния ден за учебната  2019/ 2020г., можете да видите  ТУК

Организация на учебния ден за учебната 2017/ 2018 г., може да видите ТУК

Организация на учебния ден за учебната 2016/ 2017 г., може да видите ТУК   

Дневния режим с разписанието на часовете за учебната 2015/ 2016 г., може да видите --> ТУК