ОУ Отец Паисий
Основно училище в град Варна

Разписание на часовете

RАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/ 2018  - НАЧАЛАН ЕТАП ; ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ; В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ /I - V клас/

Организация на учебния ден за учебната 2017/ 2018 г., може да видите ТУК

Организация на учебния ден за учебната 2016/ 2017 г., може да видите ТУК   

Дневния режим с разписанието на часовете за учебната 2015/ 2016 г., може да видите --> ТУК