ОУ Отец Паисий
Основно училище в град Варна

Разписание на часовете

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ  ДЕН ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА - ТУК

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВТЕ ЗА  УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА:

 - НАЧАЛЕН ЕТАП;  ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАПВ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ  (I - VI  клас)

ЧАС/ КЛАС I - II  клас III - VII  клас
1 час 7:35 8:10 7:30 8:10
ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ 8:10 8:30 8:10 8:30
2 час 8:30 9:05 8:30 9:10
3 час 9:15 9:50 9:20 10:00
4 час 10:00 10:35 10:10 10:50
5 час 10:45 11:20 11:00 11:40
6 час 11:30 12:05 11:50 12:30
7 час -- -- 12:35 13:15

 

 

РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 

- НАЧАЛАН ЕТАП ; ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ; В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ /I - V клас/

Организация на учебния ден за учебната 2017/ 2018 г., може да видите ТУК

Организация на учебния ден за учебната 2016/ 2017 г., може да видите ТУК   

Дневния режим с разписанието на часовете за учебната 2015/ 2016 г., може да видите --> ТУК