ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ПРЕЗ  УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА , СЛЕД ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО, С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПРОТОКОЛ № 2/ 30.09.2019г.) СА СФОРМИРАНИ КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ (СЪГЛАСНО ПМС 289 ОТ 12.12.2018г.):

група за занимания по интереси обхват ученици мин. брой макс. брой ръководител ден от седмицата седмичен брой часове

времетраене

минути

начален час
1 клуб "Сръчко" II 12 18 Нина Господинова

сряда

2 35 11:25
2 клуб "Сръчковци" III 12 15 Иванка Славова

сряда

2 40 15:25
3 клуб по компютърно моделиране IV 12 15 Искра Неделчева

вторник

2 40 15:30
4 фолклорна група "Василица" VI 12 15 Кичка Христова

понеделник

2 40 16:20
5 клуб по медийна грамотност V-VII 12 15

Искра Неделчева

Стоянка Цонева

сряда

2 40 16:20