ОУ Отец Паисий
Основно училище в град Варна

КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

ПРЕЗ II СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА , СЛЕД ПРОВЕДЕНО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО, С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ (ПРОТОКОЛ № 10/ 21.01.2019г.) СА СФОРМИРАНИ КЛУБОВЕ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ (СЪГЛАСНО ПМС 289 ОТ 12.12.2018г.):

група за занимания по интереси обхват ученици мин. брой макс. брой ръководител ден от седмицата брой седмици II срок седмичен брой часове

времетраене

минути

начален час
1 клуб "Сръчко" I 12 18 Нина Господинова

сряда

четвъртък

14 2 35 11:25
2 клуб "Светът около мен" II 12 18 Иванка Славова

вторник

сряда

14 2 35 11:25
3 клуб по компютърно моделиране III 12 18 Искра Неделчева

сряда

четвъртък

14 2 40 15:35
4 фолклорна група "Василица" V 12 18 Кичка Христова

четвъртък

петък

14 2 40 12:30
5 IT клуб VI 12 18 Искра Неделчева

сряда

четвъртък

14 2 40 16:20