ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

Седмична програма I срок на учебната 2020/2021г.

2020/ 2021 учебна година

ПГ и НАЧАЛЕН ЕТАП;

ПРОГИМНАЗИАЛЕН  ЕТАП;

В ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ /I - IV клас/