ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

ВАЖНО!
 
ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПРОДЪЛЖАВА ДО 12.04.2020г.  
 
АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ,
В СИЛА ОТ 23.03.2020г.
 

Дата/ ден от седмицата

Начален час/

от-до

Учебен предмет

Учител

Код за достъп до стаята

 ПГ - 15 пед. ситуации седмично

понеделник - петък

09:00 – 11:00

Интегрирани материали по всички образователни направления – до 3 (по 20 минути) педагогически ситуации

Марияна Петрова

Messenger  група

Facebook група

I клас – 15ч. седмично + 1 час ОПЛР

понеделник

09:00 – 09:30

БЕЛ

Невелина Николаева

Веселина Минева

Динко Гигов

Росица Спасова

Messenger  група

Facebook група

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Околен свят

11:30 - 12:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

вторник

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

11:30 - 12:00

 

Час на класа

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

сряда

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

БЕЛ

10:40 – 11:10

ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

11:30 – 12:00

ОПЛР, пед. съветник

12:30 - 13:00

 Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

четвъртък

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

БЕЛ

10:40 – 11:10

Математика

11:30 - 12:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

петък

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

11:30 - 12:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

II клас – 12ч. седмично + 1 час ОПЛР +2ч. дигитални умения

понеделник

09:00 – 09:30

БЕЛ

Дария Ивановa

Нина Господинова

Искра Неделчева

Силвия Григорова

Динко Гигов

Росица Спасова

Messenger  група

 

Google classroom:

jbfkvbt

09:50 – 10:20

Английски език

10:40 – 11:10

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

11:30 – 12:00

Дигитални умения, ОУД

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

вторник

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

11:30 - 12:00

Час на класа

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

сряда

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Английски език

10:40 – 11:10

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

11:30 – 12:00

ОПЛР, пед. съветник

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

четвъртък

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

11:30 – 12:00

Дигитални умения, ОУД

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

петък

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Околен свят

11:30 - 12:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

III клас – 19ч. седмично + 1 час ОПЛР

понеделник

09:00 – 09:30

БЕЛ

Иванка Славова

Искра Неделчева

Евгения Вълчева

Динко Гигов

Росица Спасова

Messenger група

 

Viber група

 

Google classroom:

zzvezh3

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Английски език

11:30 – 12:00

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

вторник

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Английски език

11:30 – 12:00

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

12:30 - 13:00

Час на класа

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

сряда

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Човекът и обществото

10:40 – 11:10

Компютърно моделиране

11:30 – 12:00

Английски език

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

четвъртък

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Човекът и природата

10:40 – 11:10

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

11:30 – 12:00

ОПЛР, пед. съветник

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

петък

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Човекът и обществото

11:30 – 12:00

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

IV клас – 21ч. седмично + 1 час ОПЛР

понеделник

 

09:00 – 09:30

БЕЛ

Евгения Вълчева

 

Емилия Митева

 

Искра Неделчева

 

Силвия Григорова

 

Динко Гигов

 

Росица Спасова

Messenger група

 

Viber група

 

Google classroom:

uoz4esi

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Английски език

11:30 – 12:00

Човекът и природата

12:20 – 12:50

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

13:00 - 13:30

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

вторник

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Английски език

11:30 – 12:00

Компютърно моделиране

12:20 – 12:50

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

13:00 - 13:30

Час на класа

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

сряда

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Английски език

11:30 – 12:00

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

четвъртък

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Човекът и обществото

11:30 – 12:00

ОПЛР, пед. съветник

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

петък

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

БЕЛ

10:40 – 11:10

Човекът и природата

11:30 – 12:00

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

V клас – 22 ч. седмично + 1 час ОПЛР

понеделник

09:00 – 09:30

БЕЛ

Кичка Христова

 

Емилия Митева

 

Галина Александрова

 

Стоянка Цонева

 

Динко Гигов

 

Росица Спасова

Messenger група

 

Viber група

 

Google classroom:

quoiov7

 

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Човекът и природата

11:30 – 12:00

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

12:20 – 12:50

ОПЛР, пед. съветник

13:00 - 13:30

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

вторник

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Английски език

11:30 – 12:00

География и икономика

12:30 - 13:00

Час на класа

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

сряда

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Английски език

11:30 – 12:00

География и ик. / История и цив.

12:20 – 12:50

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

13:00 - 13:30

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

четвъртък

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Математика

10:40 – 11:10

Английски език

11:30 – 12:00

История и цивилизации

12:20 – 12:50

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

13:00 - 13:30

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

петък

09:00 – 09:30

БЕЛ

09:50 – 10:20

Човекът и природата

10:40 – 11:10

Информационни технологии

11:30 – 12:00

Интегр. обучение-БЕЛ/ИИ/музика/ТП/ФВС

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

VI клас – 22ч. седмично + 1 час ОПЛР

понеделник

09:00 – 09:30

Математика

Кичка Христова

 

Емилия Митева

 

Галина Александрова

 

Стоянка Цонева

 

Динко Гигов

 

Росица Спасова

Messenger група

 

Viber група

 

Google classroom:

iccnmzw

 

09:50 – 10:20

БЕЛ

10:40 – 11:10

Английски език

11:30 – 12:00

Човекът и природата

12:20 – 12:50

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

13:00 - 13:30

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

вторник

09:00 – 09:30

Математика

09:50 – 10:20

БЕЛ

10:40 – 11:10

История и цивилизации

11:30 – 12:00

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

12:20 – 12:50

ОПЛР, пед. съветник

13:00 - 13:30

Час на класа

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

сряда

09:00 – 09:30

Математика

09:50 – 10:20

БЕЛ

10:40 – 11:10

География и икономика

11:30 – 12:00

Английски език

12:20 – 12:50

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

13:00 - 13:30

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

четвъртък

09:00 – 09:30

Математика

09:50 – 10:20

БЕЛ

10:40 – 11:10

География и ик. / История и цив.

11:30 – 12:00

Интегрирано обучение - БЕЛ/ ИИ/ музика/ ТП/ ФВС

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

петък

09:00 – 09:30

Информационни технологии

09:50 – 10:20

БЕЛ

10:40 – 11:10

Човекът и природата

11:30 – 12:00

Английски език

12:30 - 13:00

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

VII клас – 24 ч. седмично + 1 час ОПЛР

понеделник

09:00 – 09:30

Химия и опазване на околната среда

Кичка Христова

 

Емилия Митева

 

Галина Александрова

 

Стоянка Цонева

 

Динко Гигов

 

Росица Спасова

Messenger група

 

Viber група

 

Google classroom:

ay7z36c

09:50 – 10:20

История и цивилизации

10:40 – 11:10

БЕЛ

11:30 – 12:00

Математика

12:20 – 12:50

Интегр.обуч.-БЕЛ/ИИ/музика/ТП/ ФВС

13:00 - 13:30

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

вторник

09:00 – 09:30

Английски език

09:50 – 10:20

Биология и здравно образование

10:40 – 11:10

БЕЛ

11:30 – 12:00

Математика

12:20 – 12:50

География и икономика

13:00 - 13:30

Час на класа

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

сряда

09:00 – 09:30

Английски език

09:50 – 10:20

История и цив./ География и ик.

10:40 – 11:10

БЕЛ

11:30 – 12:00

Математика

12:20 – 12:50

Интегр.обуч.-БЕЛ/ИИ/музика/ТП/ ФВС

13:00 - 13:30

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

четвъртък

09:00 – 09:30

Английски език

09:50 – 10:20

Интегр.обуч.-БЕЛ/ИИ/музика/ТП/ ФВС

10:40 – 11:10

Физика и астр. / Биология и здр. Обр.

11:30 – 12:00

БЕЛ

12:20 – 12:50

Математика

13:00 - 13:30

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

петък

09:00 – 09:30

Интегр.обуч.-БЕЛ/ИИ/музика/ТП/ ФВС

09:50 – 10:20

ОПЛР, пед. съветник

10:40 – 11:10

Информационни технологии

11:30 – 12:00

БЕЛ

12:20 – 12:50

Физика и астрономия

13:00 - 13:30

Прозорец по избор - за обратна връзка, консултации, дейности и занятия на друг учител

 
 
ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ, В СИЛА ОТ 16.03.2020г.
 
          Уважаеми родители,
     Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
 
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ 4
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение. Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
 
ВАЖНО!!! САЙТЪТ УЧА.СЕ  СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНО до 20.03.2020г. ЗА САМОПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ГО.
 
ОТ 16.03.2020г. ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ МОГАТ ЕЖЕДНЕВНО ДА ПОЛУЧАВАТ МАТЕРИАЛИ ОТ УЧИЛИЩЕ - НА ВХОДА ЩЕ ИМА ПУНКТ ЗА РАЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ.
МОЛЯ, ДА СПАЗВАТЕ ПОСОЧЕНИЯ ГРАФИК, ДА ВЛИЗАТЕ ПО ЕДИН В ПУНКТА И ДА БЪДЕТЕ С ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА.
 
ГРАФИК ЗА РАЗДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ НА ХАРТИЕН НОСИТЕЛ:
 

Дата/ ден

Час от - до

Раздаване на материали на хартиен носител

Всеки ден от 16.03.2020 – до 29.03.2020г.

10:30 – 11:00

I клас

11:00 – 11:30

II клас

11:30 – 12:00

III клас

12:00 – 12:30

IV клас

12:30 – 13:00

V клас

13:00 – 13:30

VI клас

          13:30 – 14:00

VII клас

 
 
ГРАФИК ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ПЕРИОДА 16.03.2020 - 29.03.2020г.
 
Учениците ще получат потребителски имена, пароли и кодове за достъп до електронната платформа на облачните класни стаи от училищния пункт, от дежурния учител.
 

Дата/ ден от седмицата

Начален час/

от-до

Учебен предмет

Учител

Клас

Код за достъп до стаята

НАЧАЛЕН ЕТАП

всеки ден от 16.03.2020

до 29.03.2020

09:00 – 09:30

БЕЛ

Невелина Николаева

I

Messenger group

10:00 – 10:30

Математика

Невелина Николаева

I

Messenger group

09:00 – 09:30

БЕЛ

Дария Иванова

II

jbfkvbt

09:00 – 09:30

БЕЛ

Иванка Славова

III

Messenger group

09:00 – 09:30

БЕЛ

Евгения Вълчева

IV

uoz4esi

10:00 – 10:30

Математика

Дария Иванова

II

jbfkvbt

10:00 – 10:30

Математика

Иванка Славова

III

Messenger group

10:00 – 10:30

Математика

Евгения Вълчева

IV

uoz4esi

11:00 – 11:30

AE/ ОС/ ЧП/ ЧО/ КМ/ и др.

Д. Иванова/

И. Неделчева

II

jbfkvbt

11:00 – 11:30

AE/ ОС/ ЧП/ ЧО/ КМ/ и др.

И. Славова/

И. Неделчева

III

Messenger group

11:00 – 11:30

AE/ ОС/ ЧП/ ЧО/ КМ/ и др.

Е. Вълчева/

И. Неделчева

IV

uoz4esi

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

всеки ден от 16.03.2020

до 29.03.2020

09:00 – 09:40

БЕЛ

Кичка Христова

V

quoiov7

10:00 – 10:40

БЕЛ

Кичка Христова

VI

iccnmzw

11:00 – 11:40

БЕЛ

Кичка Христова

VII

ay7z36c

09:00 – 09:40

Математика

Галина Александрова

VI

iccnmzw

10:00 – 10:40

Математика

Галина Александрова

VII

ay7z36c

11:00 – 11:40

Математика

Галина Александрова

V

quoiov7

09:00 – 09:40

БЗО/ ХООС/ ФА/ ГИ

Стоянка Цонева

VII

ay7z36c

10:00 – 10:40

ЧП/ ГИ

Стоянка Цонева

V

quoiov7

11:00 – 11:40

ЧП/ ГИ

Стоянка Цонева

VI

iccnmzw

 

 
БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!