ОУ "Отец Паисий"
Основно училище в град Варна

"Подкрепа за успех"

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

                              

2019/ 2020 

През 2019/ 2020 учебна година са сформирани 6 групи за допълнително обучение по учебен предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА и 1 група за допълнително обучение по учебен предмет ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

 

клас

Учебен предмет

През учебно време

ръководител

Брой ученици

Брой часове

1

I

БЕЛ

6

100

Невелина Николаева

2

II

БЕЛ

6

100

Дария Иванова

3

II

БЕЛ

6

100

Искра Неделчева

4

III

БЕЛ

6

100

Иванка Славова

5

IV

БЕЛ

6

100

Евгения Вълчева

6

V

ЧП

6

100

Стоянка Цонева

7

VI

БЕЛ

6

100

Кичка Христова

ОБЩО

42

700

 

 

             

2018/ 2019 

Прикачени документи

График - Тематични програми