ОУ Отец Паисий
Основно училище в град Варна

Прием

ВТОРО КЛАСИРАНЕ - КЪМ 15.06.2016г.

КЛАСИРАНИ ДЕЦА КЪМ 05.06.2018г.

ПРАВИЛА ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВАРНА

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2018/ 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ, ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

ЗАПОВЕД ЗА КОМИСИЯ И ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ В I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

 

РЕЗУЛТАТИ - ПЪРВО КЛАСИРАНЕ - ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА - КЪМ 05.06.2017г.

 

РЕГИСТРИРАЙ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА - СТАРТ НА 22.05.107г. в 10:00ч. - ТУК 

 

График на дейностите по приемане на ученици за първи клас за 2016/ 2017 учебна година, може да видите ---> ТУК

 

График на дейностите по приемане на деца в подготвителни групи пг 5-год. и ПГ – 6-год. за предучилищно възпитание и обучение за 2016/ 2017 учебна година, може да видите ---> ТУК

 

Правила за прием на ученици в първи клас за учебната 2016/2017г. в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна, може да видите ---> ТУК

 

Информация относно прием на деца и ученици в подготвителни групи и първи клас за учебната 2016/2017г. в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна, може да видите ---> ТУК

 

Училищен план прием, може да видите ---> ТУК

 

График на дейностите за осъществяване на приема на деца в подготвителни групи пг-5-год. и пг 6-год. за предучилищно образование за 2017/ 2018 учебна година, може да видите ---> ТУК

 

График на дейностите по приемане на ученици за 1 клас за 2017/2018г. учебна година, може да видите ---> ТУК

 

Правила за прием на ученици в 1 клас за учебната 2017/2018г. в ОУ „Отец Паисий“ – гр. Варна, може да видите ---> ТУК

 

Система от правила за електронен прием на деца в 1 клас в общинските училища на територията на Община Варна, може да видите ---> ТУК